Rybak

 Our Genealogy Pages

Notatki


Wyniki 1 do 50 z 307

      1 2 3 4 5 ... dalej»

 #   Notatki   Drzewo   ID osoby   Link do 
1  RybakM I1882 Rybak Ignacy (I1882)
 
2  RybakM I1785 Skwira Barbara (z domu Goch) (I1785)
 
3  RybakM I1386 Rybak primo voto Fijałkowska Anna (z domu Skwira) (I1386)
 
4 Urodził się w 1530 roku w Sycynie, w rodzinie szlacheckiej. W 1544 roku rozpoczął naukę w Akademii Krakowskiej; w Krakowie spędził kilka lat. Studia kontynuował w Królewcu - ośrodku luteranizmu. Potem wyjechał do Włoch, gdzie podjął studia na uniwersytecie w Padwie - miasto to było ważnym ośrodkiem włoskiego renesansu. Podczas swych podróży po Europie Jan Kochanowski odwiedził między innymi Rzym, Neapol, Francję.Po krótkim pobycie w Paryżu w 1559r. wrócił do Polski i został dziedzicem Czarnolasu. Po powrocie do kraju Jan Kochanowski rozpoczął też służbę dworską. Przebywał na dworze magnata Jana Firleja oraz w siedzibach biskupów Filipa Padniewskiego oraz Piotra Myszkowskiego. Następnie został mianowany sekretarzem króla Zygmunta Augusta.

Lata te stanowią najbardziej wszechstronny okres twórczości poetyckiej Jana Kochanowskiego.

W swoich utworach przemawiał językiem refleksji i przestrogi, powagi i żartu, zwracał się ze słowami modlitwy, nierzadko zdobywał się na intymne wyznania. Jan Kochanowski był też wnikliwym obserwatorem życia politycznego i społecznego, czemu sprzyjała atmosfera kulturalna ówczesnego Wawelu, skupiającego literatów i humanistów. Niemal od początku Jan Kochanowski cieszył się uznaniem i popularnością w Polsce i poza jej granicami.
W 1574 roku Jan Kochanowski wycofał się z życia politycznego, porzucił dwór i osiadł w rodzinnym Czarnolesie. Ożenił się z Dorotą Podlodowską, wiódł szczęśliwe życie szlachcica-ziemianina. Jego szczęście zostało zakłócone śmiercią dwóch córek: Urszuli i Hanny. Po śmierci szczególnie ukochanej Urszulki powstał cykl dziewiętnastu "Trenów", uważany za szczytowe osiągnięcie poetyckiego kunsztu Jana Kochanowskiego.

Jan Kochanowski zmarł nagle 22 sierpnia 1584 roku. W uroczystościach pogrzebowych brał udział król Stefan Batory.


 
RybakM I10339 Kochanowski Jan (I10339)
 
5 - była dziedziczka wsi Białobrzegi. wujenka Krajewskiej Ludwiki Elżbiety Tekli - trzech imion. RybakM I15883 Wendorff Wiktoria (z domu Szejla) (I15883)
 
6 - robotnik narodowości pruskiej RybakM I10740 Krygier August (I10740)
 
7 14.07 1913 roku ( w wieku 36 lat ) wyjechał ze Słowik przez Rotterdam do Nowego Yorku. RybakM I240 Syroka Adam (I240)
 
8 Dane osób żyjących ukryte. Dostępne po zarejestrowaniu. RybakM I10355 Maryniak Jerzy (I10355)
 
9 29 sierpnia 1943 doszło do zbrodni dokonanej przez UPA z udziałem ludności ukraińskiej na polskich mieszkańcach kolonii Czmykos, położonej w powiecie lubomelskim. Około południa wieś została otoczona, następnie po domach rozeszły się grupy eksterminacyjne, które mordowały Polaków przy użyciu narzędzi gospodarskich. Część kobiet przed zabiciem została zgwałcona. Po ograbieniu miejscowość spalono. Zginęło ok. 150 osób. RybakM I1405 Rybak Wiktoria (z domu Skwira) (I1405)
 
10 29 stycznia 1913 r przyznał się do ojcostwa Witczak Antoni. RybakM I12488 Miśtak vel Witczak Władysław (I12488)
 
11 Adam objął urząd marszałka nadwornego koronnego i zgromadził fortunę stawiającą go w rzędzie najbogatszych magnatów Rzeczypospolitej. Zmarł bezpotomnie w 1649 r a jego dobra przeszły w obce ręce.
 
RybakM I18316 Kazanowski Adam (I18316)
 
12 Aresztowany i osadzony przez gestapo w obozie pracy dla Polaków i Żydów we wsi Siedlin, gm. Wójty-Zamoście, który został utworzony 15 maja 1940 roku. Więźniowie przetrzymywani byli w jednopiętrowym budynku szkolnym. RybakM I639 Kuzioła Marian (I639)
 
13 Asesor farmacji - członek komisji rewizyjnej aptek. Aptekarz warszawski. RybakM I14928 Krajewski Andrzej (I14928)
 
14 bezżenny RybakM I15207 Rybak Jan (I15207)
 
15 Był dziedzicem Chotczy do roku 1727. Wojewoda krakowski od 1726 roku, podkomorzy nadworny koronny od 1702 roku, podstoli koronny w latach 1695-1702[1], generał-lejtnant dragonii I Rzeczypospolitej, pułkownik-komendant Regimentu Dragonii królowej[2], starosta kazimierski, olsztyński, rycki, bratkowski, uszycki, lipiński.Uczył się w szkołach jezuickich. W 1684 roku wziął udział w wojnie Ligi Świętej przeciwko Turcji. W 1685 uczestniczył w działaniach zgrupowania hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego na Bukowinie. Walczył z Tatarami w 1693 i 1695.
Posłował na sejm walny z województwa lubelskiego w latach: 1688, 1693, 1695[3], 1701, 1718, 1720, 1722.
Poseł lubelski na sejm konwokacyjny 1696 roku[4]. W czasie elekcji 1696 roku opowiedział się za kandydaturą księcia Franciszka Ludwika Burbon-Conti, po czym udał się na Ukrainę, gdzie szukał poparcia Kozaków Semena Paleja. Ostatecznie uznał Augusta II i wziął udział w wyprawie podhajeckiej 1698.W 1695 roku ożenił się z Urszulą Katarzyną Bokum. Gdy została ona oficjalną metresą Augusta II, król dla osłody obdarzył Lubomirskiego licznymi urzędami. W 1701 mianował go komendantem gwardii królewskiej, w 1702 został podkomorzym nadwornym koronnym.Był członkiem konfederacji sandomierskiej 1704 roku[5]. W czasie III wojny północnej, przeszedł w 1704 roku do obozu Stanisława Leszczyńskiego. Od tego czasu jeszcze dwa razy zmieniał orientacje polityczne, by ostatecznie w 1710 stanąć u boku powracającego do kraju Augusta II.
Wybrany posłem na Walną Radę Warszawską, zabiegał o oddanie przez Rosjan Prawobrzeżnej Ukrainy.
W 1712 walczył z powstańcami kozackimi Filipa Orlika. W 1716 podjął się mediacji między konfederatami tarnogrodzkimi a Augustem II.
Na sejmie 1718 domagał się wycofania wojsk rosyjskich z Rzeczypospolitej. W 1724 rozpatrywał okoliczności Tumultu Toruńskiego w komisji śledczej, uczestniczył w sądzie asesorskim i osobiście dopilnował egzekucji wysokiego wymiaru kary.
W 1715 odznaczony Orderem Orła Białego 
RybakM I10348 Książe Lubomirski Jerzy Dominik (I10348)
 
16 Błąd w imieniu matki w akcie zgonu. RybakM I12397 Łyjak Jan* (I12397)
 
17 Błędnie wpisano nazwisko pana młodego. Powinno być Miśtak zamiast Michalski. RybakM Rodzina F697
 
18 Błędnie wypisane nazwiska w akcie zawartego małżeństwa - Wujcicka albo Wójcik. RybakM I950 Rybak Maryanna (z domu Wójcik) (I950)
 
19 Chrzest "z wody". RybakM I933 Figura Jan* (I933)
 
20 Chrzest (z wody) RybakM I858 Chołuj Jan* (I858)
 
21 chrzest w parafii Leszno (Warszawa) - Konwent Księży Reformatorów. Rodzicami chrzestnymi byli: JWP Strzyżowski Piotr-pułkownik i hrabina Skarbek Pelagia. RybakM I17537 Rutkowski Gustaw Piotr Fryderyk Pankracy (I17537)
 
22 Cosik tutaj się nie zgadza !! Dwa śluby z tą samą osobą ? Daty:
28 01 1850 i 19 10 1871. 
RybakM Rodzina F3193
 
23 Czesław Młot-Fijałkowski
generał brygady
Data i miejsce urodzenia 14 kwietnia 1892
Okalewo, Królestwo Polskie
Data i miejsce śmierci 17 kwietnia 1944
Murnau am Staffelsee, III Rzesza
Przebieg służby
Lata służby 1914–1944
Siły zbrojne Legiony Polskie
Wojsko Polskie
Stanowiska dowódca: 18 Dywizji Piechoty, Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew"
Główne wojny i bitwy I wojna światowa,
wojna polsko-bolszewicka,
II wojna światowa:

kampania wrześniowa,
bitwa pod Kockiem

Odznaczenia
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Niepodległości Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Walecznych (1920-1941, czterokrotnie) Złoty Krzyż Zasługi
Multimedia w Wikimedia Commons
Jubileusz 10-lecia sprawowania dowództwa 18 DP - gen. bryg. Czesław Młot-Fijałkowski przyjmuje gratulacje wojewody białostockiego Henryka Ostaszewskiego; 4 marca 1939

Czesław Młot-Fijałkowski (ur. 14 kwietnia 1892 w Okalewie, zm. 17 kwietnia 1944 w Murnau am Staffelsee) – polski dowódca wojskowy, generał brygady Wojska Polskiego, uczestnik walk o niepodległość Polski w wojnie z bolszewikami oraz podczas I i II wojny światowej, wolnomularz, członek loży wolnomularskiej Tomasz Zan w Wilnie[1].
Sgo narew 1939.png
Spis treści

1 Życiorys
1.1 Dzieciństwo i młodość
1.2 Służba w Wojsku Polskim
2 Awanse
3 Ordery i odznaczenia
4 Opinie
5 Przypisy
6 Bibliografia

 
RybakM I21781 Fijałkowski Czesław 'Młot' (I21781)
 
24 Data i miejsce zgonu oraz pochówku nie ustalone. Najprawdopodobniej zamordowany przez bandy UPA na trasie Kolonia Królewska - Chełm około 29-08-1943 roku. RybakM I1404 Rybak Andrzej (I1404)
 
25 Do aktu zgonu wpisano błęnie nazwisko panieńskie matki - powinno być KRAMEK. RybakM I1790 Skwira Antonina (z domu Łaszcz) (I1790)
 
26 Działał w konspiracji na terenie Warszawy. Występował pod pseudonimem "Kazik". Stopień wojskowy - strzelec. Aresztowany w roku 1944 i osadzony na Pawiaku w więzieniu śledczym Policji Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa Dystryktu Warszawskiego - Wydziału IV Tajnej Policji Państwowej – gestapo. Torturowany w czasie prowadzonych przesłuchań. Zmarł z doznanych obrażeń. RybakM I640 Kuzioła Kazimierz (I640)
 
27 Dziecko ochrzczone "z wody" RybakM I15600 Rybak (I15600)
 
28 dziecko panieńskie RybakM I13066 Borek Katarzyna (I13066)
 
29 dziecko panieńskie RybakM I19951 Ambrozik Paweł (I19951)
 
30 dziecko panieńskie RybakM I19955 Bernat Łucja (I19955)
 
31 dziecko panieńskie RybakM I4386 Galacki Jan* (I4386)
 
32 dziecko panieńskie RybakM I4381 Galacka Dominika (I4381)
 
33 dziecko panieńskie RybakM I18899 Rybak Wawrzyniec (I18899)
 
34 Dziecko usynowił Figura Antoni. RybakM I1039 Łyjak vel Figura Jan (I1039)
 
35 Dziedzic Chotczy od roku 1727. Chorąży wielki koronny w latach 1773-1774, miecznik koronny w latach 1761-1773, starosta barski w latach 1759-1774, kazimierski w 1759 roku, biecki w latach 1756-1765, olsztyński w latach 1728-1774.

Był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z województwa sandomierskiego w 1764 roku.

Finansował budowę kościoła i klasztoru dla dominikanów w Lubarze (1752-1765)[1]. Zmarł w roku 1774 bezpotomnie. Cały majątek przekazał swemu bratankowi Marcinowi Lubomirskiemu  
RybakM I10351 Lubomirski Franciszek Ferdynand (I10351)
 
36 dziedzic Dóbr Choteckich z przyległościami RybakM I10333 Rutkowski Antoni (I10333)
 
37 Dziedzic dóbr Konopnica i Chotcza RybakM I19684 Słonka Juliusz Paweł (I19684)
 
38 Dziedzic Dóbr Sycyny i dzierżawca Dóbr Rządowych Jasienia. RybakM I15881 Dorant Ignacy (I15881)
 
39 Dziedzic dóbr w Woli Soleckiej. RybakM I15053 hrabia Matuszewic Donat (I15053)
 
40 Dzierżawca dóbr Białobrzego i Chotrcza Górna RybakM I19613 Rudnicki Stanisław Władysław Tadeusz (I19613)
 
41 Dzierżawca Woli Błędowskiej RybakM I19634 Rzeszotarski Adam (I19634)
 
42 Dzierżawca wsi Gniazdkowa. RybakM I15882 Domański Paweł (I15882)
 
43 Dzierżawca wsi Kijanka RybakM I18565 Lesiewski Jan Józef (I18565)
 
44 ekonom RybakM I19032 Tarnowski Andrzej (I19032)
 
45 Ekonom chotecki RybakM I18708 Muszyński Franciszek (I18708)
 
46 ekonom przy dworze w Chotczy RybakM I16197 Kossakoski Andrzej 'JWP' (I16197)
 
47 ekonom- porucznik byłych wojsk polskich RybakM I11351 Sadkowski Bartłomiej (I11351)
 
48 Fabrykant RybakM I18648 Mazurkiewicz Franciszek (I18648)
 
49 Flisak zamieszkujący wraz z rodziną w Solcu. RybakM I14723 Czerwonka Wojciech (I14723)
 
50 Gajowy RybakM I1015 Koryciński Andrzej (I1015)
 

      1 2 3 4 5 ... dalej»